Welkom

Welkom op de website van Colora, praktijk voor verliesbegeleiding van kinderen en jongeren.

De naam Colora staat voor het teruggeven van kleur aan het leven.
In een periode van verdriet en rouw lijkt het leven zijn kleur te verliezen. Op het moment van intense pijn wordt je leven overspoeld met verwarrende gevoelens. Hoe krijg je weer controle over je leven en je gevoel? Kun je ooit weer blij zijn?

Een verlies
Wanneer een kind of een jongere een dierbare verliest door overlijden, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Het verlies kan zo ingrijpend zijn dat het kind zijn gevoel van veiligheid en vertrouwen kwijtraakt. Niets is meer hetzelfde als voorheen.
Kinderen die te maken krijgen met echtscheiding, krijgen ook te maken met een rouwproces. De gezinssituatie wordt immers nooit meer zo die was. Kinderen van gescheiden ouders krijgen daarnaast soms ook te maken met loyaliteitsconflicten en kunnen zich schuldig voelen aan de breuk tussen hun ouders.

Rouwverwerking bij kinderen
Volwassenen hebben de neiging om kinderen te beschermen tegen pijn. Het kind wordt weggehouden van de pijn. Of de volwassene denkt het kind te beschermen door te zwijgen, is bang om zelf emotioneel te worden of om het kind emotioneel te zien.
Met deze houding helpen de volwassenen kinderen juist niet. Kinderen hebben informatie en steun nodig om met de rouwverwerking te kunnen starten.
Rouwverwerking betekent eigenlijk het integreren van het verlies in je leven. Niet de overledenen vergeten of wegstoppen maar vorm kunnen geven aan je leven zonder die ander.
Daarvoor hebben kinderen de hulp van volwassenen nodig. Hulp om te begrijpen wat er is gebeurd, wat het verlies betekent voor nu maar ook voor later. Kinderen hebben steun en begrip nodig om de soms heftige gevoelens en gedachten te kunnen uiten.
Een kind in de rouw is niet zielig en niet ziek. Een kind in de rouw moet aan de slag met de gevolgen van de rouw en het verlies. Zo krijgt het verdriet een plaats, zo wordt het verdriet verwerkt.

In mijn praktijk voor verliesbegeleiding Colora begeleid ik kinderen en jongeren in hun proces van rouwen tijdens zo’n moeilijke periode in hun leven.

Simone van den Akker                             Den Bosch

E: info@verliesbegeleiding-colora.nl       T: 06-50555178