Praktijk Colora

‘In ieder mens schuilt een levenskunstenaar

Ontspannen, autonoom, veerkrachtig en vol levenslust’

Praktijk Colora is aangesloten bij:     

Het NVPA
Beroepsvereniging gespecialiseerde psychosociaal therapeuten
Licentienummer: 104285
Beroepscode:
Als lid van het NVPA houd ik me aan de beroepscode van deze beroepsvereniging en van de RBCZ. 


RBCZ
Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg
Licentienummer: 180565R
 
SCAG
Door het ministerie van VWS erkende geschillencommissie, 
in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz)
Inschrijvingsnummer: 16530 

SKJ
Kwaliteitsregister jeugd
Registratienummer: 140003639

CRKBO (docent)
Centraal register kort beroepsonderwijs
Registratienaam: S. van Schaijck
e-mailadres: info@verliesbegeleiding-colora.nl
 

Landelijk Steunpunt Verlies - Code 3: Gecertificeerd rouw- en verliesbegeleider

Het LSV wil mensen die een dierbare, gezondheid, relatie of werk verloren hebben, steunen in hun verliesproces. Dat doet ze door het aanbieden van informatie of begeleiding. Daarmee hoopt ze dat verliesdragers op een dag kunnen zeggen: Ik omarm het leven met meenemen van het verlies.


Netwerk Integrale Kindzorg 

NIK is een samenwerkingsverband van diverse professionals uit verschillende disciplines. NIK is onderdeel van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. NIK ondersteunt ouders/gezinnen met een kind met een ernstige aandoening in een palliatieve fase, terminale fase maar ook in de nazorgfase. De ondersteuning geldt voor het gehele gezin. Ik ben betrokken bij NIK Zuidwest en Zuidoost Nederland, als verliestherapeut en word ingeroepen voor gezinnen, zieke kinderen, schoolvoorlichting-ondersteuning of begeleiding voor broers/zussen.

Stichting ondersteuning Verliesverwerking

STOVV is een stichting die kinderen & jongeren tot 25 jaar een kans biedt op professionele begeleiding bij rouw- en verliesverwerking, als daar thuis, via gemeentelijke jeugdzorg of zorgverzekering geen financiering voor mogelijk is. Dit geldt niet alleen voor ondersteuning bij rouw na overlijden maar ook bij andere vormen van verlies. STOVV heeft een aantal praktijken/verliesbegeleiders naar toe zij doorverwijzen en de kosten voor de begeleiding op zich nemen. (zie daarvoor de website www.stovv.nl)