Ondersteuning na echtscheiding

‘Every feeling has a need and every need has a direction for action.'

L. Greenberg

Volwassenen

Scheiding en rouw

Een scheiding tussen partners is niet gemakkelijk. Soms is er veel verdriet en pijn door zaken die zich tijdens de relatie hebben voorgedaan. Regelmatig beland je dan in een ruzie of een pijnlijke discussie. Hierdoor kan de communicatie en het contact tussen jullie als ex-partners verslechteren. 

Soms staat de ‘vechtstand’ al aan voordat je het zelf in de gaten hebt. In tijden van spanning kan je het belang van de kinderen gemakkelijk uit het oog verliezen. Je wilt het niet, maar je wordt gegrepen door je eigen pijn en verdriet. Je lijkt jezelf soms niet te herkennen.

Tegenwoordig valt het woord ‘vechtscheiding’ al snel, het conflict tussen de ex-partners is bovenliggend. Maar achter het conflict ligt een groot verlies. Niet alleen het verlies van de relatie, maar ook het verlies van de partner, het verlies van vertrouwen, het verlies van het gezinsbeeld en het (gedeeltelijk) verlies van de kinderen. Maar ook hele praktische zaken vormen een verlies zoals de financiële zekerheden, huis of familiebanden.

Waar sprake is van verlies, is er sprake van rouw. Vaak beleef je deze rouw alleen; de rouw wordt niet gedeeld met ex-partner of vrienden. Zo wordt er niet gezien wat jullie samen hadden en gezamenlijk hebben verloren.

‘Om goede ouders te kunnen zijn, moet je eerst goede ex-partners zijn. Dan komt het met de kinderen echt wel goed’

T. Rodenburg en L. van der Maarel (uit: Vechten voor je scheiding)

Samen verder

Niet meer verbonden als partners in een relatie wel als partners in een gezamenlijk ouderschap. Hoe ga je daar mee om?

Om die hernieuwde relatie aan te gaan, is het belangrijk om eerst stil te staan bij wat er is verloren. Dat vraagt moed. Maar durven kijken naar het verdriet en de pijn, geeft kans op een geheeld hart. Een geheeld hart geeft ruimte voor een nieuwe verbinding met elkaar waarbij het ouderschap voor de kinderen bovenaan staat.

Voor de kinderen is dat erg belangrijk. Een scheiding van je ouders overleef je wel, maar alleen als je weet dat je beide ouders weer gelukkig kunnen zijn en allebei je ouders mogen blijven.

Begeleiding met twee ex-partners

In mijn praktijk begeleid ik ex-partners die samen die nieuwe verbinding aan willen gaan. Door samen te durven te kijken naar de pijn en emoties die ontstaan zijn voor en bij beëindiging van het huwelijk, ontstaat er ruimte om samen verder te gaan. Niet als partners in het huwelijk maar als partners in het ouderschap. Voor de kinderen, dus ook voor jezelf.

Begeleiding zonder de ex-partner

Soms is het aangaan van de stap naar een andere verbinding voor één van de ex-partners te groot. Wat dan?

Een verandering begint altijd bij jezelf. Door de pijn en het verdriet aan te kijken, krijg je ook zicht op je reactiepatroon hierop. Nieuwe inzichten in jezelf leiden tot meer begrip van jezelf. Dit kan voor jou de ingang zijn om de relatie met je ex-partner een andere wending te geven. Een wending voor jezelf én voor je kinderen.

 

Praktijk Colora biedt:
  • Individuele ondersteuning aan kinderen en jongeren om:
- de echtscheiding beter te begrijpen en een plaats te geven  
- beter te communiceren met hun ouders
- problemen voor zichzelf te herkennen en op te lossen
- voor zichzelf te kiezen
• Individuele advies/ondersteuning aan ouders in een periode waarin je rol als ex-partner en ouder gemakkelijk door elkaar dreigen te lopen.
    • • Individuele ondersteuning aan volwassenen na een (echt-)scheiding om de pijn en verdriet op te nemen in je leven zodat er ruimte komt voor een andere toekomst.

  • • Ondersteuning aan scholen in de vorm van advies en scholing betreffende echtscheiding. 
• Een gecertificeerde KIES-coach, gespecialiseerd in begeleiding van kinderen en jongeren bij scheiding.

• Een therapeut die is opgeleid in de SCHIP-aanpak.

Heb je vragen of wil je graag meer informatie, neem vrijblijvend contact met me op.

En laat je kind (samen met u) mijn speciale kinderpagina of jongerenpagina bekijken:

Colora kinderpagina  Colora jongerenpagina