Praktijk Colora

‘In ieder mens schuilt een levenskunstenaar

Ontspannen, autonoom, veerkrachtig en vol levenslust’

 

Tarieven voor particulieren:  
• Persoonlijke kennismaking zie *
• Individuele begeleiding € 85/uur
• Ervaringsgroepen, 6 bijeenkomsten van 2 uur, minimaal 3 deelnemers) € 290
• Spelen ‘Alle sterren van de hemel’ (in gezin of groep): € 140

 

* De eerste keer dat je bij mij komt, is een persoonlijke kennismaking. Besluit je na het eerste gesprek dat je niet door wilt gaan, worden er geen kosten in rekening gebracht. 

Voor begeleiding is geen verwijzing van de huisarts noodzakelijk.

Een begeleidingsbijeenkomst voor volwassenen: ong. 1,5 uur/bijeenkomst.
Een begeleidingsbijeenkomst voor kinderen & jongeren: ong. 1-1,5 uur/bijeenkomst.

 

Alle tarieven zijn incl. btw en excl. reiskosten (€ 0,20 per km). 
Individuele begeleiding is vrijgesteld van btw. 
Thuisbegeleiding is mogelijk. Indien de reistijd langer dan een half uur bedraagt, reken ik reistijd.

Annuleren van de afspraak (telefonisch of per mail) is kosteloos tot 24 uur van tevoren, daarna wordt de afspraak in rekening gebracht.

Tarieven voor scholen/instellingen:Kosten voor lezingen, workshops, ouderavonden: nader te bepalen op basis van de specifieke vraag.

Praktijk Colora
Simone van den Akker
Psychosociale begeleiding | Verlies- en Rouwbegeleiding
volwassenen, kinderen en jongeren  
Praktijk- en postadres:    Parcivalring 110, 5221  LP ‘s-Hertogenbosch
 tel.nr:  06-50555178
 e-mail:   info@verliesbegeleiding-colora.nl
 website:    www.verliesbegeleiding-colora.nl
 IBAN-nr.:  NL87INGB0675923360

 KvK nr.:

 57295700    

 AGB-code zorgverlener:  94-104419
 AGB-code praktijk:  94- 64032
 RBCZ licentie nr.:  180565R

 prestatiecode:

 24504

  BTW-id nr:                                                                                                                      NL001683864B92  
 
Vergoedingen

Zorgverzekering
Praktijk Colora is lid van de beroepsvereniging het NVPA (en het RBCZ). Daardoor zijn er verschillende zorgverzekeraars die de therapie, als psychosociale zorg geheel of deels vergoeden, vanuit het aanvullende pakket onder de noemer complementaire en aanvullende zorg, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Klik hier voor meer informatie over de vergoeding door de zorgverzekeraars. De vergoeding is echter per verzekeraar anders geregeld. Neem daarom ook even persoonlijk contact op met uw zorgverzekering.

Prestatiecode: 24504

Jeugdwet
Hulpverlening aan kinderen en jongeren valt onder de jeugdwet. De gemeente waar u woont is verantwoordelijk voor de vergoeding van deze vorm van hulp/begeleiding. In sommige gevallen is vergoeding vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB) mogelijk. Hiervoor kunt het beste contact opnemen met uw gemeente.
 
Werkgever 
Mogelijk wordt de begeleiding via de werkgever vergoed, bijvoorbeeld via het opleidingsbudget, in het kader van een re-integratietraject of als preventie ziekteverzuim. Vraag je werkgever naar de mogelijkheden.
 
Belastingdienst
In sommige gevallen is psychosociale hulp aftrekbaar van de belasting. Informatie hierover is te verkrijgen bij je belastingadviseur of via de belastingtelefoon.

Gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan ik, als therapeut, moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers. Op verzoek zal ik u een kopie toesturen van mijn verwerkingsregisters persoonsgegevens.

 

Voorwaarden